Vägen till enklare
samspel och kommunikation

Specialpedagog och logoped till er hjälp

Privat specialpedagog och logoped

SpecialLogoPed erbjuder en kombination av specialpedagogiska och logopediska insatser som anpassas efter ert behov och önskemål.

Vi riktar oss i första hand mot barn i förskoleålder med utmaningar inom lek, samspel, kommunikation och språk. 

Både förskolor och föräldrar är välkomna att ta kontakt!

Vi är verksamma i huvudsak runt Göteborg men svarar även på frågor från andra delar av landet.

Besöksadress: Vårlöksgatan 3

Hemsida Hero 1

Hur vi hjälper föräldrar

Vi kan erbjuda dig och ditt barn en snabb och personlig första kontakt utan långa väntetider.  För att komma i kontakt med oss behöver ni inte ha remiss eller fastställd diagnos. Vi utgår från ert barns styrkor och utmaningar här och nu. Läs mer om vilka  frågeställningar som vi vanligtvis arbetar med.