Vägen till enklare
samspel och kommunikation

Specialpedagog och logoped till förskolans hjälp

Privat specialpedagog och logoped

SpecialLogoPed erbjuder en kombination av specialpedagogiska och logopediska insatser som anpassas efter förskolans behov och önskemål. Vi håller i föreläsningar och erbjuder olika handledningspaket.

Vi riktar oss i första hand till fristående förskolor men alla är välkomna att ta kontakt!

Vi har ramavtal med IV – Idéburen Välfärd och erbjuder rabatt för deras medlemmar. 

Vi är verksamma i huvudsak runt Göteborg men svarar även på frågor från andra delar av landet.

Hemsida Hero 1

Till föräldrar

För närvarande har vi ingen möjlighet att ta emot enskilda barn