Om oss

Vårt arbete och erfarenhet

Vi är ett team bestående av en specialpedagog och en logoped som tillsammans har 40 års erfarenhet av arbete med barn inom förskola, grundskola och barn- och ungdomshabilitering. 

Vår styrka är att arbeta med förskolebarn och barn i tidig skolålder med utmaningar inom områdena lek, samspel, kommunikation och utmanande beteenden. Vi är vana vid att arbeta praktiskt med barn och ger handfasta råd. 

Att hitta varje barns unika styrkor och intressen och genom dessa hjälpa barnet att utvecklas och nå sin fulla potential är vår drivkraft. Vi vill inspirera föräldrar och förskolepersonal till att hitta nya vägar att nå även de barnen som har svårt att erövra lek, samspel och kommunikation.

Valeria Björklund

Legitimerad logoped 2002, utbildad vid Göteborgs universitet. Har sedan dess arbetat som logoped inom barn- och ungdomshabilitering med barn med olika funktionsvariationer. Stor erfarenhet av barn inom autismspektrum och handledning av förskolepersonal. 
Har gått utbildning och arbetat med IBT (Intensiv beteende terapi). 
 

Foto av Jessica

Jessica Smedberg

Utbildad förskollärare vid Göteborgs universitet 1998 och senare även utbildad specialpedagog vid Göteborgs universitet. 
Har arbetat på föräldrakooperativ i 10 år som förskollärare, klasslärare i förskoleklass grundskola 7 år och som specialpedagog på barn- och ungdomshabilitering de senaste 7 åren. 
Har gått utbildning och arbetat med IBT (Intensiv beteende terapi) de senaste 5 åren. Har gått utbildning och arbetat med Imitativ respons.