För förskolor

Vårt arbetssätt

Vi är ett företag inom specialpedagogik och logopedi och är verksamma inom Göteborg med omnejd. Vi riktar oss i första hand till fristående och privata förskolor.
Vår idé och drivkraft är att sprida kunskap inom förskolan och stötta förskolornas verksamheter inom områdena barns språkutveckling, kommunikation, lek och samspel samt utmanande beteenden.
Vi håller i föreläsningar inom ovannämnda områden, ger personalhandledning och genomför kartläggningar på både grupp och individnivå.
Oavsett om vi håller i en föreläsning eller besöker er för kartläggning och handledning är vår styrka att ge konkreta strategier som är direkt tillämpningsbara i verksamheten. 
Vi kan besöka er på plats eller erbjuda digital handledning utifrån ert önskemål.
Vårt mål är att varje pedagog ska känna sig extra kompetent och trygg i sin roll och i mötet med barn och föräldrar.
För er som är medlemmar i IV – Idéburen Välfärd erbjuder vi 15% rabatt på första kartläggningen. Uppge om ni är medlemmar vid bokning.

Vad vi kan erbjuda

Föreläsningar

Kommunikation och samspel – barns språkutveckling. Vad är skillnaden mellan samspel, kommunikation och språk och hur de hänger ihop. Språkstimulans för hela barngruppen och när behöver vi alternativ kommunikation. 
 

Språkliga miljöer i förskolan – Skillnader mellan utomhus och inomhusmiljö och hur vi kan erbjuda en stimulerande språklig miljö där vi nyttjar de dagliga rutinerna för språklig stimulans och utveckling. 

Högläsning – hur säkerställer vi att vi uppnår alla fördelar med högläsning. Hur planerar vi och varierar högläsningen för bästa resultat.

Barn med utmanande beteenden – hur kartlägga, förebygga och bemöta olika beteenden, omgivningens bemötande och hur det påverkar barnet. 
 
Barn och mat – selektivt ätande, kommunikation och beteenden kopplat till måltidssituationen. Hur bemöter vi barn som inte vill sitta med vid bordet eller äta maten som serveras. 
 
TAKK – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation på grundläggande nivå. Kursen innehåller många praktiska och roliga övningar där varje pedagog kan känna sig trygg i att komma igång med tecken. 
 
TAKK (fortsättning) – för er som har kommit igång men behöver stöd i att komma vidare och använda tecken mer aktivt och i flera situationer under dagen. 
 
Barn med språklig sårbarhet – barns språkutveckling. Kan det vara språkstörning? Hur arbetar vi för att stötta dessa barns kommunikation för att de ska få lika bra förutsättningar som alla andra barn i gruppen.
 
Barn med autism – vad är autism, styrkor och utmaningar och hur bemöter vi barnen i förskolans verksamhet. 
 
Föreläsningarnas längd är ca 2,5-3 timmar beroende på antal deltagare. Det går självklart att anpassa efter ert önskemål.

PRIS: 10 000 kr + moms för en grupp av max 15 pers. För större grupper är ni välkomna att maila oss för offert 

KARTLÄGGNINGS- OCH HANDLEDNINGSPAKET

KARTLÄGGNING

 • Formulär att fylla i inför besöket.
 • Observation i verksamheten och samtal med pedagog (ca 2h).
 • Skriftlig sammanfattning med förslag på åtgärder
 • Pris: 3500kr + moms

KOMMUNIKATION

 • Material anpassat utifrån information inhämtad vid kartläggningsbesök. 
 • Implementering av materialet i er verksamhet, dvs vi visar hur ni kan använda materialet i verksamheten. (ca 1 h). 
 • Uppföljning. Vi följer upp och ger förslag på hur ni kan gå vidare.
 • Pris: 3500kr + moms

LEK- OCH SAMSPEL

 • Besök med syfte att ge förslag och visa hur ni kan arbeta med lek och samspel på individ- och/eller gruppnivå.
 • Vi lär ut anpassade lekar och aktiviteter samt strategier på hur dessa kan genomföras i verksamheten (ca 1 h). 
 • Uppföljning. Vi följer upp och planerar hur ni kan gå vidare.
 • Pris: 3500kr + moms

BETEENDE

 • Observation vid utvald stund på förskolan då beteendet uppstår samt genomgång av blankett för beteendekartläggning (ca1h) 
 • Analys av beteendekartläggning samt skriftlig sammanfattning (ca 2h) 
 • Muntlig återkoppling på förskolan (1h)
 • Pris: 5500kr + moms

STRUKTUR- OCH SCHEMA

 • Besök på förskolan för att identifiera behovet (ca 1h) 
 • Besök på förskolan för genomgång av föreslagna åtgärder
 • Pris: 3500kr + moms

HANDLEDNING

 • Handledning till arbetslaget.
  Syftet kan vara att systematiskt synliggöra och samtala om utmaningar i verksamheten på individ, grupp eller organisationsnivå.
  Minst 4 tillfällen á 1,5 h bokas.
 • Pris: 2500 kr + moms per tillfälle.

Inget paket som passar? – vi kan naturligtvis anpassa efter era behov. Hör av er så hjälps vi åt att hitta den bästa lösningen utifrån de frågor ni har.

Tilläggsbelopp ? – samtliga sammanfattningar och förslag på åtgärder efter våra kartläggningar kan användas som bilagor vid eventuellt ansökan om tilläggsbelopp för det enskilda barnet.