För förskolor

Vårt arbetssätt

Vi är ett företag inom specialpedagogik och logopedi och är verksamma inom Västra Götaland. Vi riktar oss i första hand till fristående och privata förskolor.
Vår idé och drivkraft är att sprida kunskap inom förskolan och stötta förskolornas verksamheter inom vårt expertområde nämligen barns språkutveckling, kommunikation, lek och samspel.
 
Vi håller i kurser för pedagoger inom ovannämnda områden, ger personalhandledning och genomför kartläggningar och insatser på individnivå.
Vi vill inspirera till stimulerande språkmiljöer på förskolan utifrån alla barns enskilda behov och förutsättningar och ett medvetet språkutvecklande arbetssätt för hela gruppen.
 
Vårt mål är att varje pedagog ska känna sig extra kompetent och trygg i sin roll och i mötet med barn och föräldrar.

Vad vi kan erbjuda

Föreläsningar

Kommunikation och samspel – samspel, kommunikation och språkutveckling och hur de hänger ihop, alternativ kommunikation, språkstimulans för hela barngruppen.
 
Barn med utmanande beteenden – hur kartlägga, förebygga och bemöta olika beteenden, omgivningens bemötande och hur det påverkar barnet
 
Barn och mat – selektivt ätande, kommunikation och beteenden kopplat till måltidssituationen.
 
TAKK – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation på grundläggande nivå
 
Barn med språklig sårbarhet – ca två barn i varje skolklass har språkstörning. Var finns de barnen i förskolans värld?
 
Barn med autism – styrkor och utmaningar, flickor med autism

Hanledningspaket

KARTLÄGGNING

 • Formulär att fylla i inför besöket.
 • Observation i verksamheten och samtal med pedagog (ca 2h).
 • Skriftlig sammanfattning med förslag på åtgärder
 • Pris: 3500kr + moms

KOMMUNIKATION

 • Material anpassat utifrån information inhämtad vid kartläggningsbesök. 
 • Implementering av materialet i er verksamhet, dvs vi visar hur ni kan använda materialet i verksamheten. (ca 1 h). 
 • Uppföljning. Vi följer upp och ger förslag på hur ni kan gå vidare.
 • Pris: 3500kr + moms

LEK- OCH SAMSPEL

 • Besök med syfte att ge förslag och visa hur ni kan arbeta med lek och samspel på individ- och/eller gruppnivå.
 • Vi lär ut anpassade lekar och aktiviteter samt strategier på hur dessa kan genomföras i verksamheten (ca 1 h). 
 • Uppföljning. Vi följer upp och planerar hur ni kan gå vidare.
 • Pris: 3500kr + moms

BETEENDE

 • Observation vid utvald stund på förskolan då beteendet uppstår samt genomgång av blankett för beteendekartläggning (ca1h) 
 • Analys av beteendekartläggning samt skriftlig sammanfattning (ca 2h) 
 • Muntlig återkoppling på förskolan (1h)
 • Pris: 5500kr + moms

STRUKTUR- OCH SCHEMA

 • Besök på förskolan för att identifiera behovet (ca 1h) 
 • Besök på förskolan för genomgång av föreslagna åtgärder
 • Pris: 3500kr + moms

HANDLEDNING

 • Handledning till arbetslaget.
  Syftet kan vara att systematiskt synliggöra och samtala om utmaningar i verksamheten på individ, grupp eller organisationsnivå.
  Minst 4 tillfällen á 1,5 h bokas.
 • Pris: 2500 kr + moms per tillfälle.

Paket avseende kommunikation och Lek och samspel bygger på att vi startat med ett kartläggningspaket för att avgränsa och identifiera behov.

Vi kan även skräddarsy paket anpassat efter era behov för just er verksamhet. Hör av er så hjälps vi åt att hitta den bästa lösningen för era frågor och funderingar.