Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR i kraft. För att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar personuppgifter förklarar vi nedan exakt vad vi sparar för personuppgifter och vilket ändamål det har.
 
Regelverket gäller fysiska personer men vi använder samma principer även för juridiska personer såsom förskolor och företag.
 
Uppgifter som sparas är:
Namn, gatuadress och mailadress.
 
För juridiska personer sparas:
kontaktperson och fakturaadress.
 
Ändamål:
Detta behövs för att vi ska kunna skicka nödvändigt information samt genomföra bokade av er besök.
 
Vi säljer inte vidare några uppgifter till tredje part.
 
Du kan när som helst be att få dina uppgifter raderade. Skicka ett mail till kontakt@speciallogoped.se
så ordnar vi det direkt.
 
 
Liten ordlista
 
GDPR
General Data Protection Regulation
 
Personuppgift
I princip allt som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en fysisk person.
 
Behandling
Allting man gör med personuppgifter, t.ex. samlar in, lagrar, ändrar, använder, är en personuppgiftsbehandling.
 
Uppgiftsminimering
En central princip i GDPR handlar om att man inte får samla in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet. Dessutom inte heller lagra uppgifter längre än nödvändigt.
 
Ändamål
Behandling av personuppgifter får endast ske med definierat ändamål, och detta får i princip inte ändras eller utökas i efterhand.
 
Har du några frågor om detta tveka inte att kontakta oss på kontakt@speciallogoped.se