För föräldrar

Vårt arbetssätt

Vi börjar med ett kartläggningsbesök på mottagningen där vi gör en strukturerad lekobservation av barnet samt samtalar med er utifrån era frågeställningar. Redan vid första besöket får ni konkreta förslag i form av en skriftlig sammanställning på hur ni kan gå vidare för att utveckla barnets förmågor.

Därefter kan det variera om vi fortsätter med besök hos oss eller träffas digitalt utifrån överenskommelse.

Vi arbetar som ett team. När ni anlitar oss får ni tillgång till bådas professionsspecifika kunskaper.

Vi använder oss gärna även av film som redskap för att få bättre förståelse för hur just ert barn är i olika situationer.

Vad vi kan erbjuda

  • Handledning gällande ditt barns språk- och kommunikationsutveckling.  
  • Handledning inom lek och samspel.
  • Handledning gällande problembeteenden. 
  • Imitativ respons (metod för att stimulera kommunikation, samspel och delad uppmärksamhet för barn på tidig utvecklingsnivå). 
  • Handledning gällande ätsvårigheter

Priser

  • Besök för kartläggning och skriftlig sammanfattning med rekommendationer  Pris: 1800 kr
  • Fortsatt handledning efter kartläggning  Pris: 1200kr
  • Varje besökstillfälle beräknas ta ca 1 timme
 

Mottagningen inkluderas inte i det fria vårdvalet och högkostnadsskyddet.